Compliment of opmerking

Ergotherapie Pakaan heeft de intentie om zorgvuldig met u, uw hulpvraag en uw gegevens om te gaan. Binnen de mogelijkheden van de praktijk wordt er naar de meest adequate oplossingen gezocht.

Uw waardering stel ik ten zeerste op prijs. U kunt dit kenbaar maken met een persoonlijk compliment, maar het mag ook via het evaluatieformulier.

Mocht u ontevreden zijn over een bepaalde gang van zaken geeft het Klachtenloket Paramedici het volgende aan: 

Er kan wel eens iets mis gaan. Bent u ontevreden over bepaalde zaken of heeft u een klacht?

Maak uw probleem bespreekbaar

Bespreek uw probleem eerst met uw behandelend paramedicus. Misschien komt u er al uit als u kenbaar maakt waarover u ontevreden bent, of wat u bij een volgende behandeling anders wilt. Het beste is om een aparte afspraak te maken, zodat uw behandelaar voldoende tijd voor u kan uittrekken. |U kunt dan samen zoeken naar een bevredigende oplossing.

Advies en ondersteuning

Als u het moeilijk vindt uw behandelend therapeut zelf te benaderen, kan Zorgbelang Nederland: www.zorgbelang-nederland.nl u ondersteunen.

advies punt : 0900-243 70 70

 

 

Deel deze pagina