Vergoeding?

De ergotherapie is opgenomen voor 10 uur in het basispakket van alle zorgverzekeraars.

Een aantal zorgverzekeraars heeft extra uren in de aanvullende verzekering. Dit verschilt per pakket en zorgverzekeraar. Uw zorgverzekering kan u hierover meer vertellen.

Voor een bezoek aan huis wordt een toeslag berekend en vergoed door uw verzekering.

Kosten voor ergotherapie vallen onder uw standaard eigen risico van € 385,-  (anno 2023)

Verwijzing nodig?

Ergotherapie Pakaan is direct toegankelijk (DTE) .

Dit betekent dat u zonder verwijzing bij Ergotherapie Pakaan terecht kan. 

Echter de uitzondering is bij de ziekte Long-COVID. Voor Long-COVID geldt er de mogelijkheid tot augustus 2023 van herstelzorg. Er zit 10 uur ergotherapie in het pakket per half jaar. U heeft voor de herstelzorg altijd een verwijzing nodig.Ook hier geldt een eigen risico.

DTE wordt echter niet toegestaan door alle zorgverzekeraars, en ook voor een bezoek aan huis is bij een aantal verzekerinen een verwijzing, vastgesteld door uw huisarts of specialist, noodzakelijk. Uu kunt uzelf hierover informeren bij uw verzekering.

U neemt met mij contact op per telefoon: 06-55052088.

Deel deze pagina